“CÙNG SONG CÁT SẺ CHIA VÌ MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH” – ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG CHỐNG COVID 19