Cơ hội nghề nghiệp

 • TUYỂN DỤNG: Chuyên Gia Đào Tạo Dược Mỹ Phẩm

  TUYỂN DỤNG: Chuyên Gia Đào Tạo Dược Mỹ Phẩm

  Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát đang độc quyền phân phối & phát triển các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp: Dược mỹ phẩm postQuam Tây Ban Nha, Dược mỹ phẩm Đông Y BIDAMEUN, Dược mỹ phẩm Eterrite Nhật Bản, Mỹ phẩm thiên nhiên Paralapiel tuyển dụng: 1. Vị trí: CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

  » Xem chi tiết

 • Văn Hóa Song Cát

  Văn Hóa Song Cát

   

 • TUYỂN DỤNG: Trình Dược Viên – NV KD Dược Mỹ Phẩm

  TUYỂN DỤNG: Trình Dược Viên – NV KD Dược Mỹ Phẩm

  Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát đang độc quyền phân phối & phát triển các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp: Dược mỹ phẩm postQuam Tây Ban Nha, Dược mỹ phẩm Đông Y BIDAMEUN, Dược mỹ phẩm Eterrite Nhật Bản, Mỹ phẩm thiên nhiên Paralapiel tuyển dụng: 1. Vị trí: Trình Dược Viên –

  » Xem chi tiết

 • TUYỂN DỤNG: Kế Toán Tổng Hợp

  TUYỂN DỤNG: Kế Toán Tổng Hợp

  Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát đang độc quyền phân phối & phát triển các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp: Dược mỹ phẩm postQuam Tây Ban Nha, Dược mỹ phẩm Đông Y BIDAMEUN, Dược mỹ phẩm Eterrite Nhật Bản, Mỹ phẩm thiên nhiên Paralapiel tuyển dụng: 1. Vị trí: Kế Toán Tổng Hợp

  » Xem chi tiết

 • TUYỂN DỤNG: GĐ KD DƯỢC MỸ PHẨM – KÊNH SPA, TMV

  TUYỂN DỤNG: GĐ KD DƯỢC MỸ PHẨM – KÊNH SPA, TMV

  Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát đang độc quyền phân phối & phát triển các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp: Dược mỹ phẩm postQuam Tây Ban Nha, Dược mỹ phẩm Đông Y BIDAMEUN, Dược mỹ phẩm Eterrite Nhật Bản, Mỹ phẩm thiên nhiên Paralapiel tuyển dụng: 1. Vị trí: GIÁM ĐỐC KINH DOANH

  » Xem chi tiết

 • TUYỂN DỤNG: Trưởng Phòng KD Dược

  TUYỂN DỤNG: Trưởng Phòng KD Dược

  Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát đang độc quyền phân phối & phát triển các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp: Dược mỹ phẩm postQuam Tây Ban Nha, Dược mỹ phẩm Đông Y BIDAMEUN, Dược mỹ phẩm Eterrite Nhật Bản, Mỹ phẩm thiên nhiên Paralapiel tuyển dụng: 1. Vị trí: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

  » Xem chi tiết

 • TUYỂN DỤNG: Nhân Viên Sale – Marketing Online

  TUYỂN DỤNG: Nhân Viên Sale – Marketing Online

  Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát đang độc quyền phân phối & phát triển các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp: Dược mỹ phẩm postQuam Tây Ban Nha, Dược mỹ phẩm Đông Y BIDAMEUN, Dược mỹ phẩm Eterrite Nhật Bản, Mỹ phẩm thiên nhiên Paralapiel tuyển dụng: 1. Vị trí: Nhân Viên Sale – Marketing

  » Xem chi tiết

 • TUYỂN DỤNG: Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

  TUYỂN DỤNG: Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

  Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát đang độc quyền phân phối & phát triển các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp: Dược mỹ phẩm postQuam Tây Ban Nha, Dược mỹ phẩm Đông Y BIDAMEUN, Dược mỹ phẩm Eterrite Nhật Bản, Mỹ phẩm thiên nhiên Paralapiel tuyển dụng: 1. Vị trí: Nhân viên thiết kế

  » Xem chi tiết

 • TUYỂN DỤNG: Chuyên Gia Đào Tạo

  TUYỂN DỤNG: Chuyên Gia Đào Tạo

  Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát đang độc quyền phân phối & phát triển các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp: Dược mỹ phẩm postQuam Tây Ban Nha, Dược mỹ phẩm Đông Y BIDAMEUN, Dược mỹ phẩm Eterrite Nhật Bản, Mỹ phẩm thiên nhiên Paralapiel tuyển dụng: 1. Vị trí: Chuyên gia đào tạo 2.

  » Xem chi tiết

 • TUYỂN DỤNG: Nhân Viên Sale

  TUYỂN DỤNG: Nhân Viên Sale

  Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát đang độc quyền phân phối & phát triển các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp: Dược mỹ phẩm postQuam Tây Ban Nha, Dược mỹ phẩm Đông Y BIDAMEUN, Dược mỹ phẩm Eterrite Nhật Bản, Mỹ phẩm thiên nhiên Paralapiel tuyển dụng: 1. Vị trí: Nhân viên bán hàng 2.

  » Xem chi tiết

 • TUYỂN DỤNG: NV Kho Vận – Giao Hàng

  TUYỂN DỤNG: NV Kho Vận – Giao Hàng

  Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát đang độc quyền phân phối & phát triển các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp: Dược mỹ phẩm postQuam Tây Ban Nha, Dược mỹ phẩm Đông Y BIDAMEUN, Dược mỹ phẩm Eterrite Nhật Bản, Mỹ phẩm thiên nhiên Paralapiel tuyển dụng: 1. Vị trí: Nhân viên kho vận

  » Xem chi tiết

 • TUYỂN DỤNG: Nhân viên Marketing

  TUYỂN DỤNG: Nhân viên Marketing

  Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát đang độc quyền phân phối & phát triển các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp: Dược mỹ phẩm postQuam Tây Ban Nha, Dược mỹ phẩm Đông Y BIDAMEUN, Dược mỹ phẩm Eterrite Nhật Bản, Mỹ phẩm thiên nhiên Paralapiel tuyển dụng: 1. Vị trí: Nhân viên marketing 2. Mức

  » Xem chi tiết