SINH HOẠT QUÝ

Tạo lập môi trường thân thiện, hòa đồng và nhất là không có khoảng cách. Nâng tầm mọi thành quả của cá nhân tiềm năng. Đề cao việc tự chủ và phát huy năng lực của từng cá nhân nhưng luôn đảm bảo được sự kết nối, hợp tác trong tập thể, trong những năm gần đây, Song Cát tích cực xây dựng văn hóa công ty theo 6 nguyên tắc: Chính trực, Trách Nhiệm, Xuất sắc, Hợp tác, Sáng tạo và Hướng đến kết quả.

Với mỗi thời điểm quan trọng, các ngày lễ đặc biệt diễn ra trong năm. Ban lãnh đạo Song Cát sẽ tổ chức thường niên. Các hoạt động mừng nhân viên mới gia nhập vào công ty, Tri ân chị em phụ nữ 08-03, 20-10. Mọi ngày lễ luôn được tổ chức, nhằm mang lại sự tôn trọng, đề cao năng lực cá nhân, nhất là dành cho những chị em phụ nữ. Nhằm kết nối một tập thể bền vững, tôn trọng lẫn nhau.

(*) Hình ảnh các hoạt động sinh hoạt tại công ty:

Bài viết liên quan