THỂ THAO

Văn hóa doanh nghiệp được đánh giá là một yếu tố quan trọng và là tài sản vô hình góp phần tạo nên sức mạnh của Công ty. 

Cùng với nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển tình hình kinh doanh hàng năm, Công ty Song Cát luôn chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty. Trong đó việc tổ chức các hoạt động Văn hóa thể dục – thể thao là một phần quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

            Nhằm nâng cao thể chất cũng như phát huy truyền thống đoàn kết vì 1 tập thể khỏe – đẹp – vững mạnh. Ban lãnh đạo công ty Song Cát luôn chú trọng vào các công tác hoạt động thể chất, vui chơi, giải trí lành mạnh, nhằm nâng cao sức khỏe cho toàn bộ cá nhân, CBCNV. Hướng đến mục tiêu chung là xây dựng và phát triển 1 Song Cát lâu dài.

            Các hoạt động thể dục – thể thao được Công ty tổ chức hàng tháng – hàng năm đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong toàn Công ty, sự đoàn kết, gắn bó của CBCNV với đơn vị và đây là nguồn nội lực to lớn để thúc đẩy sự phát triển của Công ty.

Các CBNV Song Cát đã tham gia hoạt động thể thao đánh cầu lông, vui chơi giải trí gắn kết tinh thần vì 1 mái nhà chung Song Cát vững mạnh. Phong trào thể thao được tổ chức theo tháng, diễn ra thường xuyên, tạo môi trường năng động, lành mạnh, hướng tới hình ảnh 1 tập thể khỏe – đẹp – vững mạnh.

(*) Sau đây là hình ảnh một số hoạt động của CBCNV:

             Tóm lại, việc thực hiện các hoạt động thể dục – thể thao hằng năm tại Công ty Song Cát đã góp phần trong việc thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công ty, tiếp tục khẳng định bản sắc và nét đẹp về văn hóa cũng như tinh thần của CBCNV Công ty, hy vọng rằng phong trào Thể dục – thể thao của Công ty ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng trong việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và là cơ sở trong việc phát triển Công ty.

Bài viết liên quan